Boj proti korupcii

Som za nový zákon o preukazovaní pôvodu príjmu a majetku, ktorý zavedie stopercentné zdanenie nelegálnych príjmov a majetku.

Som za zavedenie a dôsledné uplatňovanie hmotnej zodpovednosti verejných činiteľov za preukázané škody spôsobené na majetku štátu a pri nakladaní s verejnými prostriedkami.

Budem presadzovať elimináciu korupcie v nákupoch štátu a zastavenie plytvania s verejnými financiami, keďže z rozpočtu odčerpáva peniaze okrem korupcie aj nehospodárne nakladanie s verejným majetkom, neefektívne verejné obstarávanie a plytvanie v oblastiach ako sú zdravotníctvo a čerpanie eurofondov.

Som za vykonanie auditu verejnej správy s cieľom zoštíhlenia a zefektívnenia štátu, ktorého prvoradou úlohou je služba občanovi. Znížením byrokracie vo verejnej správe sa nielen ušetria prostriedky nás všetkých, ale i skvalitní a urýchli poskytovanie verejných služieb občanom i podnikateľom a eliminuje korupčné správanie.

Budem presadzovať transparentnú a kvalitnú verejnú správu, ktorá bude založená na profesionálnej verejnej službe s prísnymi výberovými konaniami, aby v štátnej správe pracovali iba odborne zdatní a neúplatní zamestnanci. Súčasťou transparentnej verejnej služby by mali byť majetkové priznania všetkých volených zástupcov ľudí, ako aj vyšších riadiacich pracovníkov, najmä v rizikových funkciách (napr. zamestnanci finančnej správy, zamestnanci, ktorí sú zodpovední za verejné obstarávania, …), pričom by mali byť verejné.

Scroll to top