Za zodpovedné hospodárenie s verejnými financiami.

Som rodený Košičan. Od mladosti sa zaujímam o fungovanie vecí verejných a nie je mi ľahostajná budúcnosť nášho mesta. Poznám jeho silné aj slabé stránky, preto viem, čo treba zlepšiť, aby sa Košice stali prosperujúcim mestom, ktoré bude poskytovať kvalitné verejné služby pre plnohodnotný a bezpečný život jeho obyvateľov. Aby sa nám v Košiciach žilo lepšie, musia sa verejné záležitosti spravovať odborne, čestne a transparentne. Ide o hodnoty, ktoré sú mi blízke a ktoré dodržiavam v každodennom pracovnom aj súkromnom živote.

Peter Huba
Transparentné a odborné konanie považujem za základ kvalitnej verejnej služby.

Za lepší život v Košiciach

Našou povinnosťou je vytvárať podmienky pre šťastný a plnohodnotný život. Za taký považujem život v pevných rodinných vzťahoch, kde deti žijú v blízkosti svojich rodičov a starí rodičia v blízkosti svojich vnúčat. Na to potrebujeme inovatívne podnikateľské prostredie s dobre platenými pracovnými miestami, kvalitné a funkčné sociálne služby, školstvo a v neposlednom rade  infraštruktúru. Mojím cieľom je, aby rodiny žili spolu a nikto nemusel odchádzať za prácou ďaleko od domova. Chcem zabezpečiť spokojný a dôstojný život pre všetkých. 

Ako poslanec Mestského zastupiteľstva v Košiciach a Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja presadzujem riešenia v oblastiach zodpovedného hospodárenia s verejnými financiami, transparentnosti, rozvoja školstva, športu a sociálnych služieb. Chcem, aby sa z nášho mesta stalo prosperujúce a atraktívne miesto pre rodiny s deťmi i pre našich starých rodičov. Som za šťastný život v Košiciach.

Niečo o mne

1985 - 2005

Od narodenia žijem na Terase, kde som aj navštevoval Základnú školu na Považskej ulici.

Strednú školu som absolvoval na Gymnáziu na Poštovej ulici, kde som maturoval v roku 2005.

2005 - 2017

V štúdiách som ďalej pokračoval na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde som v roku 2010 získal titul magister a o rok neskôr titul doktor práv.

V roku 2014 som ukončil doktorandské štúdium na Katedre finančného práva a daňového práva Právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika, kde mi udelili titul philosophiae doctor.

V roku 2015 som ukončil externé štúdium na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach a od roku 2017 som členom Slovenskej komory daňových poradcov.

2017 - súčasnosť

Od ukončenia štúdií pracujem v súkromnej sfére, kde sa venujem právu a daniam. V roku 2017 som bol zvolený za poslanca Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja. V roku 2018 ma zvolili za poslanca Mestského zastupiteľstva v Košiciach a poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Západ. Od roku 2020 zastávam funkciu zástupcu starostu mestskej časti Košice-Západ.

Aktivity

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
2 days ago
Peter Huba

NOVÉ LAVIČKY SPRÍJEMNIA NÁM TERASANOM NAŠE OKOLIE👨‍👩‍👧‍👦🙂

V týchto letných týždňoch pribudli v našej mestskej časti nové antisleep lavičky, kde si počas letných dní môžu oddýchnuť a porozprávať mamičky s deťmi aj naši seniori a všetci, ktorí si chcú príjemne posedieť. 👨‍👩‍👧‍👦👍

Spolu 40 lavičiek bolo umiestňovaných najmä na základe podnetov obyvateľov, ale aj návrhov poslancov a mestskú časť táto investícia stála 17 189,65 eur. Nájdete ich pri zastávkach MHD 🚌, v blízkosti nemocnice, či škôlok a kynologických parkoch. Lavičky sme umiestnili aj po oboch stranách Triedy SNP v smere od Novej nemocnice k miestnemu úradu a na druhý rok pokračujeme s ich osadením až po Moldavskú ulicu. 🏘

Teším sa, že sa nám za štyri roky podarilo na Terase osadiť až 100 nových lavičiek a spríjemniť prostredie pre našich obyvateľov.👶👧🧒👩‍🦰👨‍🦰👵👴

Ak máte návrh, na ktoré miesta by mala mestská časť umiestniť lavičky na budúci rok, budem rád, ak mi ich napíšte do komentára alebo na email huba@kosicezapad.sk . Verím, že spoločne môžeme urobiť Terasu lepšou pre nás všetkých. 👍🙂🆗
... See MoreSee Less

NOVÉ LAVIČKY SPRÍJEMNIA NÁM TERASANOM NAŠE OKOLIE👨‍👩‍👧‍👦🙂

V týchto letných týždňoch pribudli v našej mestskej časti nové antisleep lavičky, kde si počas letných dní môžu oddýchnuť a porozprávať mamičky s deťmi aj naši seniori a všetci, ktorí  si chcú príjemne posedieť. 👨‍👩‍👧‍👦👍

Spolu 40 lavičiek bolo umiestňovaných najmä na základe podnetov obyvateľov, ale aj návrhov poslancov a mestskú časť táto investícia stála 17 189,65 eur. Nájdete ich pri zastávkach MHD 🚌, v blízkosti nemocnice, či škôlok a kynologických parkoch. Lavičky sme umiestnili aj po oboch stranách Triedy SNP v smere od Novej nemocnice k miestnemu úradu a na druhý rok pokračujeme s ich osadením až po Moldavskú ulicu. 🏘

Teším sa, že sa nám za štyri roky podarilo na Terase osadiť až 100 nových lavičiek a spríjemniť prostredie pre našich obyvateľov.👶👧🧒👩‍🦰👨‍🦰👵👴

Ak máte návrh, na ktoré miesta by mala mestská časť umiestniť lavičky na budúci rok, budem rád, ak mi ich napíšte do komentára alebo na email huba@kosicezapad.sk . Verím, že spoločne môžeme urobiť Terasu lepšou pre nás všetkých. 👍🙂🆗Image attachmentImage attachment
2 weeks ago
Peter Huba

POSLANECKÝ DEŇ NA BEACH PLAZA TERASA ☀️🏐

Dnes som výnimočne neabsolvoval môj poslanecký deň v kancelárii na miestnom úrade, ale v blízkosti plážového ihriska, na ktorom prebiehali zápasy Majstrovstiev SR v plážovom volejbale dievčat a chlapcov do 18 rokov v rámci našej #BeachPlazaTerasa. 🏆

Som veľmi rád, že na poslanecký deň zavítali viacerí Terasania, ktorí sa zaujímajú o dianie v našej mestskej časti a aktívne napomáhajú jej rozvoju ako Patrícia Helfenová PatRi, s ktorou sme diskutovali o viacerých témach, ktoré trápia Košičanov. Všetky podnety, ktoré od obyvateľov prišli, bude mestská časť aktívne riešiť. ✍️

S poslaneckými kolegami Ladislav Rovinský a František Hrub sme preberali ďalšie námety a problémy, ktorým sa musíme venovať. Ďakujem im za konštruktívnu spoluprácu, ktorou pomáhame zlepšovať život všetkým obyvateľom Terasy. 🤝

Zároveň chcem srdečne pozvať všetkých Košičanov na Majstrovstvá SR v plážovom volejbale kategórie A mužov a žien, ktoré sa budú v rámci našej #BeachPlazaTerasa konať cez víkend. Tešíme sa na vás. 👨‍👩‍👧‍👦😊
... See MoreSee Less

3 weeks ago
Peter Huba

MALÍ TERASANIA STAVALI HRADY Z PIESKU 🧒👧🏰

Už po siedmykrát stavali naše deti z Terasy pieskové hrady a zámky 🕌💒 v rámci našej #BeachPlazaTerasa. Fantázia malých staviteľov nemala hraníc a plážové ihrisko sa premenilo na prehliadku rôznorodých hradov z piesku. 🙂👍 Staviteľské schopnosti detí sme spolu so starostom Marcelom Vrchotom a detskou porotkyňou Maruškou patrične odmenili. 👏

V rámci Beach Plaza Terasa 2022 je tento týždeň ešte stále k dispozícii pre verejnosť plážové ihrisko. V utorok poteší deti Ujo Ľubo so svojou novou rozprávkou a vo štvrtok vystúpi nielen pre tých skôr narodených ľudová skupina Pavelčákovci. Cez víkend sa budú konať Majstrovstvá SR v plážovom volejbale kategórie A mužov a žien. Všetci ste srdečne vítaní. Tešíme sa na vás. 👨‍👩‍👧‍👦😊
... See MoreSee Less

4 weeks ago
Peter Huba

XXIII. MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MČ KOŠICE-ZÁPAD

👉 na júnovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva sme prerokovali viacero dôležitých bodov z hľadiska rozvoja našej mestskej časti a schválili záverečný účet a celoročné hospodárenie za rok 2021. V minulom roku sme hospodárili s prebytkom vo výške 36 527,88 €, ktorý tvorí prídel do rezervného fondu, ale najviac sa teším zo zrealizovaných investičných projektov spolu vo výške 467 000,-€ 👍, a to najmä:
📌 rekonštrukcie Zariadenia opatrovateľskej služby na Laboreckej ulici vo výške 157 867,-€,
📌 realizácie projektov participatívneho rozpočtu - kynologický park na Petzvalovej, detské ihrisko Bratislavská a Lučenecká, FIT park Toryská, detské inkluzívne ihrisko Markušova spolu v sume 49 023,-€,
📌 zriadenia uzamykateľných kontajnerovísk na ul. Trieda SNP 24 a Humenská 41 spolu za 35 153,-€,
📌 pokračovania v stavebných prácach na cestnej komunikácii na Žarnovickej, Púchovskej a Breznianskej ulici v lokalite GROT IV s investičným nákladom vo výške 88 828,-€,
📌 zakúpenia úžitkového motorového vozidla – valníka, pre potreby údržby exteriérových plôch, kontajnerovísk, detských ihrísk, či kynologických parkov v sume 29 130,-€.

Som veľmi rád, že sme schválili aj:
✅ realizáciu projektu „Rekonštrukcia a modernizácia budovy Átrium klubu, Zuzkin park 4, Košice“ vo výške 85 000,-€ z rezervného fondu, dôvodom je havarijný stav stĺpov na nádvorí a potreba modernizácie odovzdávacej stanice tepla,

✅ obstaranie traktorovej kosačky pre zlepšenie kosenia verejnej zelene na pozemkoch v správe mestskej časti vo výške 25 000,-€ z rezervného fondu, zostatok rezervného fondu po úpravách rozpočtu a nečerpaní prostriedkov na projekt SK-Klíma, z ktorého odstúpilo mesto Košice, je plánovaný vo výške 406 976,64 €,

✅ dotácie na podporu aktivít našich seniorov, šachistov, boxerov, čitateľov kníh a všetkých aktívnych obyvateľov Terasy pre nasledovné občianske združenia: Občianske združenie seniorov pri MČ Košice-Západ, Občianske združenie kresťanských seniorov pri MČ Košice-Západ, Šachová škola Košice, Občianske združenie Bavme sa folklórom, Verejná knižnica Jána Bocatia, Útulňa kníh, Občianske združenie Jeseň života, Obyvatelia Terasy o.z. a Košický box klub.

Zároveň sme zvolili staronového kontrolóra našej mestskej časti, ktorým je pán Ing. Filipko, k čomu mu blahoželám a teším sa na ďalšiu spoluprácu.
... See MoreSee Less

XXIII. MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MČ KOŠICE-ZÁPAD

👉 na júnovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva sme prerokovali viacero dôležitých bodov z hľadiska rozvoja našej mestskej časti a schválili záverečný účet a celoročné hospodárenie za rok 2021. V minulom roku sme hospodárili s prebytkom vo výške 36 527,88 €, ktorý tvorí prídel do rezervného fondu, ale najviac sa teším zo zrealizovaných investičných projektov spolu vo výške 467 000,-€ 👍, a to najmä:
📌 rekonštrukcie Zariadenia opatrovateľskej služby na Laboreckej ulici vo výške 157 867,-€,
📌 realizácie projektov participatívneho rozpočtu - kynologický park na Petzvalovej, detské ihrisko Bratislavská a Lučenecká, FIT park Toryská, detské inkluzívne ihrisko Markušova spolu v sume 49 023,-€,
📌 zriadenia uzamykateľných kontajnerovísk na ul. Trieda SNP 24 a Humenská 41 spolu za 35 153,-€,
📌 pokračovania v stavebných prácach na cestnej komunikácii na Žarnovickej, Púchovskej a Breznianskej ulici v lokalite GROT IV s investičným nákladom vo výške 88 828,-€,
📌 zakúpenia úžitkového motorového vozidla – valníka, pre potreby údržby exteriérových plôch, kontajnerovísk, detských ihrísk, či kynologických parkov v sume 29 130,-€.

Som veľmi rád, že sme schválili aj:
✅ realizáciu projektu „Rekonštrukcia a modernizácia budovy Átrium klubu, Zuzkin park 4, Košice“ vo výške 85 000,-€ z rezervného fondu, dôvodom je havarijný stav stĺpov na nádvorí a potreba modernizácie odovzdávacej stanice tepla,

✅ obstaranie traktorovej kosačky pre zlepšenie kosenia verejnej zelene na pozemkoch v správe mestskej časti vo výške 25 000,-€ z rezervného fondu, zostatok rezervného fondu po úpravách rozpočtu a nečerpaní prostriedkov na projekt SK-Klíma, z ktorého odstúpilo mesto Košice, je plánovaný vo výške 406 976,64 €,

✅ dotácie na podporu aktivít našich seniorov, šachistov, boxerov, čitateľov kníh a všetkých aktívnych obyvateľov Terasy pre nasledovné občianske združenia: Občianske združenie seniorov pri MČ Košice-Západ, Občianske združenie kresťanských seniorov pri MČ Košice-Západ, Šachová škola Košice, Občianske združenie Bavme sa folklórom, Verejná knižnica Jána Bocatia, Útulňa kníh, Občianske združenie Jeseň života, Obyvatelia Terasy o.z. a Košický box klub.  

Zároveň sme zvolili staronového kontrolóra našej mestskej časti, ktorým je pán Ing. Filipko, k čomu mu blahoželám a teším sa na ďalšiu spoluprácu.
1 month ago
Peter Huba

REKONŠTRUKCIE CHODNÍKOV MUSIA BYŤ PRIORITOU NAŠEJ TERASY A BUDEM NAĎALEJ PRESADZOVAŤ ICH EŠTE VÄČŠIE OPRAVY, REKONŠTRUKCIE, ČI ICH NOVÚ VÝSTAVBU🚶🗨️👍

Stav chodníkov v Košiciach bol dlhodobo zanedbávaný a vidíme to všetci Košičania. Pravidelne na tento problém upozorňujem a v rámci našej mestskej časti Terasa presadzujem čo najväčšie rekonštrukcie a opravy chodníkov. Preto som veľmi rád, že aj na základe podnetov obyvateľov, sme tohto roku na Terase zrekonštruovali vyše 2 000 m2 chodníkov na Markušovej, Ipeľskej, Kežmarskej, Michalovskej, Ľudovej, Považskej, či Pražskej ulici pri CVČ, ale aj pri trhovisku na Luniku II a v Zuzkinom parku v celkovej výške 60 000 eur. 🙂✅

Ak máte návrh, ktoré chodníky by mestská časť mala opraviť na budúci rok, budem rád, ak mi ich napíšte do komentára alebo na email huba@kosicezapad.sk. Verím, že spoločne môžeme urobiť pre nás Terasanov, ktorí radi chodíme peši, nielen autom, ešte viac pri rekonštrukciách, opravách, či výstavbe nových chodníkov. 👍📈🆗
... See MoreSee Less

1 month ago
Peter Huba

SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 🧒👧🧑‍🏫

Dnes sme spolu so žiakmi zo Základnej školy Považská 12 v Košiciach slávnostne ukončili školský rok 2021/2022. 💯 Našim žiakom odovzdávali koncoročné vysvedčenia úspešní športovci. 👏 Bývalý žiak školy a tohtoročný víťaz zámorskej WHL Jakub Demek, najlepší slovenský hádzanársky brankár Rišo Štochl a hokejisti HC Košice Marek Bartánus, Michal Chovan, Andrej Košarišťan, Oliver Jokeľ a Patrik Rogoň. Ďakujeme za krásne gesto pre našich žiakov športovcom.👍🙂
... See MoreSee Less

2 months ago
Peter Huba

VERNISÁŽ VÝSTAVY SPOLOČNE - TVORBY KOŠICKÝCH SENIOROV A ICH HOSTÍ 👵👴🤝👩‍🦰👨‍🦰

V piatok som mal česť zúčastniť sa vernisáže výstavy členov SENIOR DOM o. z. a karikaturistu Ladislava Tverďáka pod názvom SPOLOČNE v našom kultúrno-spoločenskom centre Átrium Klub Teras. 👏 Ďakujem veľmi pekne kurátorke výstavy PaedDR. Adriane Szekeressovej Andrejkovej a všetkým vystavovateľom - Kristína Ambrišková, Adriana Andrejková, Vlado Guta, Valéria Kočišová, Ján Tamar, Radek Tichý a Ladislav Varga za príjemný umelecký zážitok a verím, že sa na podobných umelecko-kultúrnych podujatiach budeme stretávať už iba osobne a nie v rámci virtuálneho priestoru. 💁‍♂️

Na výstave môžete nájsť unikátne rezbárske práce, ale aj inšpiratívne maľby a stále aktuálne karikatúry pána Ladislava Tverďáka, preto by som každého Košičana rád pozval na návštevu tejto výnimočnej výstavy do Átrium Klub Terasa v Zuzkinom parku počas pracovných dní od 08.00 do 15.00 hod. do 19. augusta 2022. 💯👏
... See MoreSee Less

2 months ago
Peter Huba

XXX. MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V KOŠICIACH

👉 na ostatnom zasadnutí MZ sme prerokovali viacero dôležitých návrhov nielen z pohľadu rozvoja mesta, ale aj našej mestskej časti Košice-Západ, a ktoré majú priamy súvis s našimi investičnými projektmi ako je rekonštrukcia detského ihriska na Kežmarskej ulici alebo výstavba parkovacích miest na Sokolovskej ulici a ulici Slobody. Som veľmi rád, že sa nám podarilo schváliť:

✅ Prenájom pozemkov pre našu MČ na dobu neurčitú za 1,- €/rok za účelom realizácie stavby „Parkovisko na Sokolovskej ulici“, ktorou sa revitalizuje prístupová komunikácia ku garážam a priľahlá spevnená plocha na Sokolovskej 6, na ktorej sa z rozpočtu mestskej časti vybuduje sedem parkovacích miest z ekorastera z toho jedno miesto pre ZŤP (pozri náčrt situácie).🅿️

✅ Prenájom pozemkov pre našu MČ na dobu neurčitú za 1,- €/rok za účelom realizácie stavby „Parkovisko na ulici Slobody“, výstavba bude financovaná z rozpočtu mestskej časti ako víťazný projekt participatívneho rozpočtu, ktorým sa revitalizujú súčasné parkovacie miesta v zlom technickom stave a súčasne sa zvýši ich počet tak, že pôjde o plnohodnotné a legálne parkovacie miesta z ekorastera (pozri náčrt situácie). 🅿️

✅ Prenájom pozemkov pre našu MČ na dobu neurčitú za 1,- €/rok za účelom realizácie stavby „Rekonštrukcia detského ihriska na Kežmarskej ulici“, kde na podnet obyvateľov v rámci víťazného projektu participatívneho rozpočtu doplní naša mestská časť detské hracie prvky – lanovú dráhu, pyramídu, či hojdačku pre dvoch (pozri náčrt situácie). 👨‍👩‍👦

Rovnako ma teší, že pri realizácii týchto investičných projektov nedôjde k výrubu stromov a naopak počíta sa s novou výsadbou. 🌳

Na zasadnutí MZ som takisto podporil aj:

✅ Použitie rezervného fondu mesta Košice vo výške 1 485 000 eur, ktorý sa použije na úhradu výdavkov súvisiacich s havarijnou udalosťou v krematóriu, kde sa prepadla časť strechy a s mimoriadnymi udalosťami v Zoologickej záhrade a Detskej železnici, kde pri prietrži mračien došlo k vyliatiu Čermeľského potoka a škodám na majetku mesta.

✅ Zvýšenie finančného príspevku na stravovanie dôchodcov, od 01.07.2022 bude výška príspevku na obed 2 eurá pre košických seniorov so sumou dôchodku do 500 eur mesačne. Verím, že zvýšenie príspevku pomôže našim seniorom aspoň sčasti vykryť vysoký nárast spotrebiteľských cien.

✅ Poskytnutie dotácií podľa VZN č. 190 občianskym združeniam Srdce pre mačky 22 600 eur, Malá farma Košice 18 800 eur a Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov (ÚVP) 28 600 eur, ktoré vykonávajú záslužnú činnosť a poskytujú starostlivosť nechceným, túlavým a týraným zvieratám v meste.

✅ Záverečný účet za rok 2021 s prebytkom v sume 24,7 mil. eur, keď celkové príjmy dosiahli 252 mil. eur a výdavky boli na úrovni 227,4 mil. eur. Neteší ma, že rozdiel bol spôsobený nižším čerpaním kapitálových výdavkov, keďže sa neuskutočnili mnohé plánované rozvojové projekty v rámci športu, dopravy, či školstva a ich realizácia sa posunula do tohto roka.
... See MoreSee Less

2 months ago
Peter Huba

S NAJMLADŠÍMI KOŠIČANMI, ŽIAKMI ZUŠ, SME SPOLU SKRÁŠLILI PIESKOVISKÁ NA TERASE 🖌️🧒👧

Tento týždeň sme v rámci dobrovoľníckeho projektu Veselé pieskoviská dokončili revitalizáciu detských pieskovísk na Humenskej a Markušovej ulici. Som veľmi rád, že sa do projektu zapojili aktívni obyvatelia Terasy spolu s Patrícia Helfenová PatRi, ktorá prišla s nápadom osloviť žiakov umeleckých škôl, a špeciálne ďakujem za pomoc nadaným deťom zo ZUŠ Bernolákova 26 - Výtvarný o.🙂👏 Najmladší Košičania pod vedením pani učiteľky Adriana Szekeressová Andrejková skrášlili dosky na pieskoviskách zábavnými aj poučnými kresbami. Detská fantázia malých umelcov nemala hraníc. 🧒👧 ❤️

Funkčné a bezpečné detské ihriská a pieskoviská sú mojou prioritou, preto budem ako doteraz podporovať ich revitalizáciu a teším sa na pokračovanie projektu Veselé pieskoviská. 😊👍💯
... See MoreSee Less

2 months ago
Peter Huba

VYNOVENÉ DETSKÉ IHRISKO NA IDANSKEJ - BERNOLÁKOVEJ PRE MALÝCH TERASANOV 👧🧒🛝

Naše deti z Luníku VI sa môžu opäť hrať na obnovenom detskom ihrisku na Idanskej - Bernolákovej ulici. 🙂 Detské ihrisko sme vynovili a komplexne zrekonštruovali na základe víťazného projektu participatívneho rozpočtu. Pribudli reťazová hojdačka pre malé aj väčšie deti, dve pružinové hojdačky, lezecká stena, či kolotoč spolu v obstarávacej cene 13 547,40 eur.

Pribúdajú aj nové hracie prvky na existujúcich detských ihriskách. Deti, ktoré sa chodia hrávať na ihrisko na Ružovej a Petzvalovej ulici, majú možnosť využívať novo osadené veľké hracie prvky so šmýkačkami, preliezkou a hojdačkou. Na túto modernizáciu dvoch detských ihrísk vyčlenila naša mestská časť sumu 19 523,86 eur.

Budeme veľmi radi, ak nám vy, samotní Terasania, napíšete svoje nápady, ako a kde by mala obnova destských ihrísk pokračovať. Postačí aj do komentára pod tento príspevok. Teším sa, že spolu môžeme urobiť našu Terasu krajšou a lepšou pre nás všetkých. 🤝🙂
... See MoreSee Less

Načítať viac
Scroll to top