Za zodpovedné hospodárenie s verejnými financiami.

Som rodený Košičan. Od mladosti sa zaujímam o fungovanie vecí verejných a nie je mi ľahostajná budúcnosť nášho mesta. Poznám jeho silné aj slabé stránky, preto viem, čo treba zlepšiť, aby sa Košice stali prosperujúcim mestom, ktoré bude poskytovať kvalitné verejné služby pre plnohodnotný a bezpečný život jeho obyvateľov. Aby sa nám v Košiciach žilo lepšie, musia sa verejné záležitosti spravovať odborne, čestne a transparentne. Ide o hodnoty, ktoré sú mi blízke a ktoré dodržiavam v každodennom pracovnom aj súkromnom živote.

Peter Huba
Transparentné a odborné konanie považujem za základ kvalitnej verejnej služby.

Za lepší život v Košiciach

Našou povinnosťou je vytvárať podmienky pre šťastný a plnohodnotný život. Za taký považujem život v pevných rodinných vzťahoch, kde deti žijú v blízkosti svojich rodičov a starí rodičia v blízkosti svojich vnúčat. Na to potrebujeme inovatívne podnikateľské prostredie s dobre platenými pracovnými miestami, kvalitné a funkčné sociálne služby, školstvo a v neposlednom rade  infraštruktúru. Mojím cieľom je, aby rodiny žili spolu a nikto nemusel odchádzať za prácou ďaleko od domova. Chcem zabezpečiť spokojný a dôstojný život pre všetkých. 

Ako poslanec Mestského zastupiteľstva v Košiciach a Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja presadzujem riešenia v oblastiach zodpovedného hospodárenia s verejnými financiami, transparentnosti, rozvoja školstva, športu a sociálnych služieb. Chcem, aby sa z nášho mesta stalo prosperujúce a atraktívne miesto pre rodiny s deťmi i pre našich starých rodičov. Som za šťastný život v Košiciach.

Niečo o mne

1985 - 2005

Od narodenia žijem na Terase, kde som aj navštevoval Základnú školu na Považskej ulici.

Strednú školu som absolvoval na Gymnáziu na Poštovej ulici, kde som maturoval v roku 2005.

2005 - 2017

V štúdiách som ďalej pokračoval na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde som v roku 2010 získal titul magister a o rok neskôr titul doktor práv.

V roku 2014 som ukončil doktorandské štúdium na Katedre finančného práva a daňového práva Právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika, kde mi udelili titul philosophiae doctor.

V roku 2015 som ukončil externé štúdium na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach a od roku 2017 som členom Slovenskej komory daňových poradcov.

2017 - súčasnosť

Od ukončenia štúdií pracujem v súkromnej sfére, kde sa venujem právu a daniam. V roku 2017 som bol zvolený za poslanca Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja. V roku 2018 ma zvolili za poslanca Mestského zastupiteľstva v Košiciach a poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Západ. Od roku 2020 zastávam funkciu zástupcu starostu mestskej časti Košice-Západ.

Aktivity

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
4 days ago
Peter Huba

Milí priatelia, v sobotu 30. septembra od 7:00 do 22:00 hod. máte možnosť vyjadriť svoj názor na veci verejné a vybrať si svojich zástupcov v slovenskom parlamente. Nenechajte za seba hovoriť iných a zúčastnite sa rozhodovania o budúcnosti Vašej krajiny! 💛🇸🇰

Veronika Remišová č. 147
Katarína Gajdošová č. 70
Vierka Leščáková č. 14

#za_vas #za_ludi #Za 🇸🇰#volim5
... See MoreSee Less

Milí priatelia, v sobotu 30. septembra od 7:00 do 22:00 hod. máte možnosť vyjadriť svoj názor na veci verejné a vybrať si svojich zástupcov v slovenskom parlamente. Nenechajte za seba hovoriť iných a zúčastnite sa rozhodovania o budúcnosti Vašej krajiny! 💛🇸🇰

Veronika Remišová č. 147
Katarína Gajdošová č. 70
Vierka Leščáková č. 14

#za_vas #za_ludi #za 🇸🇰#volim5
1 week ago
Peter Huba

KOŠICKÝ MEDZINÁRODNÝ PLENÉR VÝTVARNÍKOV NA TERASE 🖼🙂

Cez víkend som mal česť zúčastniť sa záverečnej výstavy diel, ktoré vytvorili umelci v rámci XVII. ročníka Košického medzinárodného plenéra výtvarníkov. 👍 Vernisáž otvorila kurátorka a zakladateľka plenéra Ing. arch. Eva Lorenzová z výtvarného spolku K-art. Návštevníci mohli vidieť nádherné diela, ktoré zachytávajú krásy nášho mesta a Terasy. Ďakujem veľmi pekne pani Lorenzovej a všetkým výtvarníkom za krásny umelecký zážitok a teším sa na ďalší ročník. 👏

Zároveň by som chcel všetkých Košičanov pozvať na jubilejnú výstavu obrazov výtvarníkov Márie Lenárdovej, Dariny Kolibárovej a Andrása Kissa, ktorá sa koná v kultúrno-spoločenskom centre Átrium Klub Terasa v Zuzkinom parku do 20. októbra 2023. 👨‍👩‍👧‍👦
... See MoreSee Less

4 weeks ago
Peter Huba

Neklameme, nekradneme a z našich hodnôt neuhneme! Stojíme vždy na Vašej strane.
ZA VÁS, ZA ĽUDÍ 💛🇸🇰
... See MoreSee Less

4 weeks ago
Peter Huba

OTVORENIE NOVÉHO ŠKOLSKÉHO ROKA NA ZŠ POVAŽSKÁ 12 NA TERASE 👧🧒👩‍🏫

V pondelok sa otvorili brány stoviek škôl pre tisíce školákov a študentov po celom Slovensku. Na našej Terase som veľmi rád prijal pozvanie na otvorenie nového školského roka 2023/2024 na ZŠ Považská 12, ktorú som pred niekoľkými rokmi sám navštevoval. 🙂 Poprial som našim školákom nielen veľa vedomostí a úspechov, ale aj veľa nových priateľstiev, či pozitívnych zážitkov. Nech si odnesú zo školy čo najviac pekných spomienok, keďže my dospeláci vieme dobre, že aj keď sme si to nemysleli ako žiaci, s odstupom času spomíname na naše školské časy ako tie najkrajšie. 😊

Vážení učitelia, želám vám veľa pozitívnej energie a menej administratívy. Milí rodičia, vám prajem veľa trpezlivosti a radosti z úspechov vašich detí. Všetkým školákom želám úspešný školský rok 2023/2024, na ktorý budete s úsmevom a radosťou spomínať. 👍
... See MoreSee Less

2 months ago
Peter Huba

... See MoreSee Less

2 months ago
Peter Huba

LETO NA TERASE 2023 🌞🏐⛱

aj tento rok v júli postavila naša mestská časť plážové ihrisko v rámci #BeachPlazaTerasa 2023. Najmenší Terasania 👧🧒 mali možnosť stavať hrady z piesku a starší si zahrať plážový volejbal alebo zacvičiť zumbu. 🤸‍♂️Vrcholom boli majstrovstvá Slovenska “A“ kategórie mužov a žien v plážovom volejbale. 🤾‍♂️ Z víťazstva sa tešili sestry Anna a Kateřina Pavelkové 🥇 a Tomáš Patúc s Marekom Ludhom 🥇, ktorým sme odovzdali majstrovské poháre a zaželali veľa športových úspechov. 🏆👏

Ďakujem za výbornú organizáciu podujatia zástupcom Slovenskej volejbalovej federácie 🇸🇰 a našim zamestnancom z oddelenia kultúry, športu a záujmovej činnosti miestneho úradu na čele s Petrom Romanom. 👍
... See MoreSee Less

2 months ago
Peter Huba

VĎAKA EXTERNÝM ZDROJOM SME NAVÝŠILI ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI 💯👍

👉 na neplánovanom letnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Západ sme schválili úpravu programového rozpočtu, keďže mestská časť bola úspešná v dvoch žiadostiach o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov. 👏 V rámci projektu „Riešenie migračných výziev v mestskej časti Košice-Západ“ MIRRI SR ide o sumu 1,118 mil. eur a z MPSVR SR dotáciu v sume 14 tis. eur na nákup vozidla s izotermickou úpravou pre potreby rozvozu stravy klientom opatrovateľskej služby. 🚚

Finančné prostriedky z MIRRI SR budú prioritne použité na výdavky a investičné projekty, ktoré zlepšia kvalitu života obyvateľov Terasy a poskytovanie služieb zo strany miestneho úradu, pôjde najmä o:
- investície do majetku vo vlastníctve alebo správe mestskej časti, 🏗 napríklad rekonštrukcia nádvoria so stĺpmi vrátane modernizácie priestorov a vybavenia v našom kultúrno-spoločenskom centre Átrium klub, realizácia úpravy dvora a garáže na Husárskej ulici, kde bude parkovať nový multifunkčný úžitkový stroj, 🚜
- opatrenia na zabezpečenie energetických úspor v budovách, napríklad výmena okien z východnej a západnej strany v budove na Triede SNP 39, 📊
- výstavbu chodníka na Púchovskej ulici, 🚶
- opravu chodníkov na Laboreckej ulici pri Terasáčiku a na Šafárikovej triede, opravu schodiska pri trhovisku na Luníku II, 🧍‍♀️
- zlepšenie systému kybernetickej bezpečnosti z dôvodu zvýšenia ochrany pri vykonávaní samosprávnych činností. 💽

👉 vyše 500 tis. eur je vyhradených na realizáciu jedného z veľkých investičných projektov, ktoré už majú vydané stavebné povolenie - revitalizácia fontány na Luníku I, ⛲️ revitalizácia Katkinho parku, 🌳 parku Narcisová 🌷 a rekonštrukcia komunitného centa na Laboreckej ulici 👨‍👩‍👧‍👦, a to podľa toho, na ktorý projekt sa nám nepodarí nájsť vhodné financovanie z externých zdrojov v novom programovom období. 💶
... See MoreSee Less

4 months ago
Peter Huba

OCENILI SME VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI NAŠEJ TERASY 💐🏅👏

Aj tento rok sme na slávnostnom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Západ ocenili jednotlivcov a kolektívy za vynikajúce tvorivé výkony a mimoriadne zásluhy v pedagogickej, výchovnej, športovej a verejnoprospešnej činnosti. 💯

Cenu mestskej časti Košice-Západ získali Saleziáni don Bosca na Troch hôrkach za mimoriadne zásluhy v pedagogickej a výchovnej činnosti a traja jednotlivci: Dušan Šamko, Peter Vidašič a RNDr. Žofia Schewczuková, ktorú obyvatelia poznajú ako lektorku z komunity Košické Terasanky a pôsobenia vo Výmenník Obro. Za celoživotnú pedagogickú a umeleckú činnosť som pani Žofii osobne srdečne poďakoval a zaželal ešte veľa krásnych rokov. 👏🙂

Cenou starostu mestskej časti Košice-Západ Marcel Vrchota - Košice Záp bola ocenená Rímskokatolícka farnosť sv. Gorazda a spoločníkov za významnú verejnoprospešnú činnosť a traja jednotlivci: PaedDr. Marta Györiová, doc. MUDr. Pavol Joppa, PhD. a Martin Petróci. Všetkým oceneným ďakujem za ich prácu, ktorou robia naše mesto a mestskú časť krajším a lepším miestom pre život nás všetkých. Máte našu veľkú vďaku a úctu. 🙏👍
... See MoreSee Less

5 months ago
Peter Huba

DEŇ ZEME NA TERASE 🌏🍀

Deň Zeme sme si v našej mestskej časti pripomenuli upratovaním a spoločnou brigádou v Borovicovom háji. 🌳 Naša Zem je našim domovom a tak, ako nám záleží na našom domove, malo by nám záležať aj na životnom prostredí. ♻️ Preto sme si s kolegami zobrali pracovné rukavice s vrecami na odpad a pustili sa do upratovania neporiadku, ktorý znepríjemňuje pobyt v našom lesoparku. 👨‍🌾🧹

Do upratovania svojho okolia sa pustili aj obyvatelia Terasy, ktorí robili poriadky pri svojich bytových domoch a skrášľovali svoje predzáhradky napr. na Triede SNP 9 - 15 a 81, Obrody 1 - 7, Lesníckej, Idanskej a ďalších uliciach. 👏 Naši seniori a priatelia z Divadlo Hopi hope nám zase pomohli pri príprave Komunitnej záhrady na letnú sezónu, za čo im tiež ďakujeme 👍

Veľké poďakovanie patrí všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa minulý týždeň podieľali na spoločnom skrášľovaní našej Terasy. 🫶
... See MoreSee Less

7 months ago
Peter Huba

ZMODERNIZOVANÁ POBOČKA KNIŽNICE JÁNA BOCATIA OTVORENÁ 📚

Týždeň slovenských knižníc sme v našej mestskej časti oslávili otvorením vynovených priestorov pobočky knižnice Jána Bocatia nachádzajúcej sa pri Pošte 10. Knižnica prešla modernizáciou, ktorá ju prispôsobila potrebám malých aj veľkých čitateľov a v súčasnosti ponúka vyše 20 tisíc literárnych diel. 🤓

Vznikli tri nové funkčné priestory, a to detský kútik, zóna pre mládež a čitáreň. Zaujímavosťou je autorská grafika Barbory Kopnickej, ktorá vystihuje atmosféru nášho sídliska a čitateľom dotvára príjemnú atmosféru. 👍

Vynovenej knižnici som poprial veľa spokojných čitateľov a poďakoval sa jej pracovníkom za spoluprácu. 👏

Košičanov pozývam vybrať si dobrú knihu tu alebo v ďalších pobočkách knižnice Jána Bocatia v našom meste. Dočítania priatelia. 🙂
... See MoreSee Less

Načítať viac
Scroll to top