Za zodpovedné hospodárenie s verejnými financiami.

Som rodený Košičan. Od mladosti sa zaujímam o fungovanie vecí verejných a nie je mi ľahostajná budúcnosť nášho mesta. Poznám jeho silné aj slabé stránky, preto viem, čo treba zlepšiť, aby sa Košice stali prosperujúcim mestom, ktoré bude poskytovať kvalitné verejné služby pre plnohodnotný a bezpečný život jeho obyvateľov. Aby sa nám v Košiciach žilo lepšie, musia sa verejné záležitosti spravovať odborne, čestne a transparentne. Ide o hodnoty, ktoré sú mi blízke a ktoré dodržiavam v každodennom pracovnom aj súkromnom živote.

Peter Huba
Transparentné a odborné konanie považujem za základ kvalitnej verejnej služby.

Za lepší život v Košiciach

Našou povinnosťou je vytvárať podmienky pre šťastný a plnohodnotný život. Za taký považujem život v pevných rodinných vzťahoch, kde deti žijú v blízkosti svojich rodičov a starí rodičia v blízkosti svojich vnúčat. Na to potrebujeme inovatívne podnikateľské prostredie s dobre platenými pracovnými miestami, kvalitné a funkčné sociálne služby, školstvo a v neposlednom rade  infraštruktúru. Mojím cieľom je, aby rodiny žili spolu a nikto nemusel odchádzať za prácou ďaleko od domova. Chcem zabezpečiť spokojný a dôstojný život pre všetkých. 

Ako poslanec Mestského zastupiteľstva v Košiciach a Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja presadzujem riešenia v oblastiach zodpovedného hospodárenia s verejnými financiami, transparentnosti, rozvoja školstva, športu a sociálnych služieb. Chcem, aby sa z nášho mesta stalo prosperujúce a atraktívne miesto pre rodiny s deťmi i pre našich starých rodičov. Som za šťastný život v Košiciach.

Niečo o mne

1985 - 2005

Od narodenia žijem na Terase, kde som aj navštevoval Základnú školu na Považskej ulici.

Strednú školu som absolvoval na Gymnáziu na Poštovej ulici, kde som maturoval v roku 2005.

2005 - 2017

V štúdiách som ďalej pokračoval na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde som v roku 2010 získal titul magister a o rok neskôr titul doktor práv.

V roku 2014 som ukončil doktorandské štúdium na Katedre finančného práva a daňového práva Právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika, kde mi udelili titul philosophiae doctor.

V roku 2015 som ukončil externé štúdium na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach a od roku 2017 som členom Slovenskej komory daňových poradcov.

2017 - súčasnosť

Od ukončenia štúdií pracujem v súkromnej sfére, kde sa venujem právu a daniam. V roku 2017 som bol zvolený za poslanca Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja. V roku 2018 ma zvolili za poslanca Mestského zastupiteľstva v Košiciach a poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Západ. Od roku 2020 zastávam funkciu zástupcu starostu mestskej časti Košice-Západ.

Aktivity

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
1 month ago
Peter Huba

Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili včerajších komunálnych volieb. Veľká vďaka patrí tým, ktorí mi prejavili dôveru a odovzdali mi svoj hlas, vďaka čomu pokračujem ako poslanec miestneho zastupiteľstva v mestskej časti Košice-Západ. Je to pre mňa veľký záväzok a zároveň motivácia, aby som od prvého dňa spolu s #marcelvrchota a kolegami pracovali na napĺňaní nášho
programu #ešteviacpreteras.

Všetkým zvoleným predstaviteľom mesta a mestských častí želám, aby svoj mandát vykonávali zodpovedne a presadzovali záujmy všetkých obyvateľov Košíc.👨‍👩‍👧‍👦👍
... See MoreSee Less

Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili včerajších komunálnych volieb. Veľká vďaka patrí tým, ktorí mi prejavili dôveru a odovzdali mi svoj hlas, vďaka čomu pokračujem ako poslanec miestneho zastupiteľstva v mestskej časti Košice-Západ. Je to pre mňa veľký záväzok a zároveň motivácia, aby som od prvého dňa spolu s #MarcelVrchota a kolegami pracovali na napĺňaní nášho
programu #EšteViacpreTerasu.

Všetkým zvoleným predstaviteľom mesta a mestských častí želám, aby svoj mandát vykonávali zodpovedne a presadzovali záujmy všetkých obyvateľov Košíc.👨‍👩‍👧‍👦👍
1 month ago
Peter Huba

Košičania, ukážme spoločne, že nám záleží na našom meste a príďte voliť. Hlas každého z nás je dôležitý a môže dnes rozhodnúť do 20:00. 🙂👨‍👩‍👧‍👦✌️

.
.
.
.
.
Zdroj: Košice:Dnes FB
... See MoreSee Less

1 month ago
Peter Huba

NOVÉ PRELIEZKY NA TERASE PRE NAJMENŠÍCH KOŠIČANOV 🙂👶👧🧒👍

Tento týždeň pribudli v Zuzkinom parku nové hracie prvky, ktoré môžu využívať aj deti a mladí ľudia so zdravotným hendikepom. Občianske združenie ArtEst bolo úspešné v krajskej grantovej výzve a spolu s mestskou časťou Košice-Západ tento projekt zdarne zrealizovali. Moderné inkluzívne ihrisko slávnostne otvorili deti zo sociálneho divadla Divadlo Hopi hope a Špeciálnej základnej školy Inžinierska 24. Verím, že nové hracie prvky vhodne doplnia pôvodný fitpark a vytvoria nový spoločný priestor na hranie pre všetky deti bez ohľadu na ich schopnosti. 😊💯
... See MoreSee Less

1 month ago
Peter Huba

LEN SPOLUPRÁCA PRI SPRÁVE VECÍ VEREJNÝCH POSÚVA NAŠU TERASU A KOŠICE VPRED 🙂🤝👨‍👩‍👧‍👦

Tak ako v živote, aj pri zastupovaní verejného záujmu obyvateľov, čiže vecí nás všetkých, je najdôležitejšia spolupráca. Lebo len spoluprácou môžeme vytvárať hodnoty, ktoré pretrvajú. Preto som veľmi rád za úspešné fungovanie poslaneckého tímu v uplynulom období a spoločného volebného tímu "EŠTE VIAC PRE TERASU" pod vedením Marcel Vrchota - Košice Západ a kandidátov Tibor Bačinský - Košice Západ, Patrik Kohut, Richard Matiaščik a Patrik Nohavica - Máme radi Terasu spolu so mnou za volebný obvod 1, Filip Gaál - Za lepšie Košice, Patrícia Helfenová PatRika a Ján Varga, Poslanec Mestskej časti Košice - Západ za volebný obvod 2 a Peter Liba - poslanec NR SR, Milan Števkov - Talenty do Košíc a Dávid Šuster za volebný obvod 3. Všetkým týmto skvelým ľuďom záleží na našej Terase a hlavne jej obyvateľoch, ktorí robia našu mestskú časť tým miestom, ktoré tak radi voláme našim domovom. 🏘👨‍👩‍👧‍👦❤️

Milí Terasania, vaša dôvera nás zaväzuje pracovať pre Terasu ešte viac. Verím, že spolu môžeme urobiť našu Terasu ešte lepším miestom pre život nás všetkých. 👨‍👩‍👧‍👦✌️
... See MoreSee Less

1 month ago
Peter Huba

SPOLOČNE PRE ROZVOJ NAŠEJ TERASY 🙂🤝👨‍👩‍👧‍👦

Spolupráca pri správe veci verejných, čiže nás všetkých, obyvateľov Terasy a Košíc, je najdôležitejšia. Preto som veľmi rád, že pre službu obyvateľom našej mestskej časti sa rozhodli uchádzať skvelí ľudia, ktorí nie sú nepopísané papiere. Naopak, na našej Terase už urobili veľa dobrého pre celú komunitu. Verím, že spolu s Patrícia Helfenová PatRi, Katarína Gajdošová, Patrik Kohut a môžeme urobiť našu Terasu ešte lepším miestom pre život každého Košičana.

Uchádzame sa spolu ako tím o dôveru na miesto, z ktorého môžeme na tom pracovať. Ďakujeme za vašu podporu Terasania, je pre nás veľkým záväzkom.👨‍👩‍👧‍👦✌️
... See MoreSee Less

1 month ago
Peter Huba

MILÍ TERASANIA, UŽ V SOBOTU 29. 10. MÔŽEME SPOLOČNE OPÄŤ ROZHODNÚŤ O BUDÚCNOSTI NÁŠHO MESTA 🤝

Som rodený Terasan a nie je mi ľahostajná budúcnosť nášho mesta a mestskej časti, v ktorej chcem naďalej pracovať a žiť. Poznám jej silné aj slabé stránky, preto viem, čo treba zlepšiť, aby Terasa poskytovala kvalitné verejné služby pre plnohodnotný a bezpečný život jej obyvateľov. Verejné záležitosti sa musia spravovať odborne, čestne a transparentne. Ide o hodnoty, ktoré sú mi blízke a ktoré dodržiavam v každodennom pracovnom aj súkromnom živote. 👨‍👩‍👧‍👦✌️

Ako zástupca obyvateľov našej Terasy vždy presadzujem riešenia v oblastiach zodpovedného a participatívneho hospodárenia s verejnými financiami, revitalizácie verejných priestorov vrátane detských ihrísk, a čistoty a verejného poriadku. Chcem, aby naše mesto a mestská časť bola prosperujúcim a atraktívnym miestom pre rodiny s deťmi i pre našich starých rodičov. 📈💯.

Pred štyrmi rokmi som dostal od vás dôveru zastupovať nás Terasanov pri správe veci verejných. Ako váš zástupca presadzujem transparentné a odborné spravovanie verejných záležitostí a zároveň som za otvorenú komunikáciu a spoločné nachádzanie riešení problémov, ktoré trápia nás všetkých. Aj preto by som rád poďakoval každému z vás, za podnet, radu, stretnutie, podanú ruku, či rozhovor. A budem vďačný, ak sa budeme naďalej spoločne podieľať na zlepšovaní života v našom meste a mestskej časti, pretože spolu ich môžeme urobiť lepším miestom pre život nás všetkých. 🙂🤝👨‍👩‍👧‍👦
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Objednávateľ: Peter Huba, Poľovnícka 4, 04011 Košice
Dodávateľ: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland VAT Reg. No. IE9692928F
... See MoreSee Less

MILÍ TERASANIA, UŽ V SOBOTU 29. 10. MÔŽEME SPOLOČNE OPÄŤ ROZHODNÚŤ O BUDÚCNOSTI NÁŠHO MESTA 🤝

Som rodený Terasan a nie je mi ľahostajná budúcnosť nášho mesta a mestskej časti, v ktorej chcem naďalej pracovať a žiť. Poznám jej silné aj slabé stránky, preto viem, čo treba zlepšiť, aby Terasa poskytovala kvalitné verejné služby pre plnohodnotný a bezpečný život jej obyvateľov. Verejné záležitosti sa musia spravovať odborne, čestne a transparentne. Ide o hodnoty, ktoré sú mi blízke a ktoré dodržiavam v každodennom pracovnom aj súkromnom živote. 👨‍👩‍👧‍👦✌️

Ako zástupca obyvateľov našej Terasy vždy presadzujem riešenia v oblastiach zodpovedného a participatívneho hospodárenia s verejnými financiami, revitalizácie verejných priestorov vrátane detských ihrísk, a čistoty a verejného poriadku. Chcem, aby naše mesto a mestská časť bola prosperujúcim a atraktívnym miestom pre rodiny s deťmi i pre našich starých rodičov. 📈💯.

Pred štyrmi rokmi som dostal od vás dôveru zastupovať nás Terasanov pri správe veci verejných. Ako váš zástupca presadzujem transparentné a odborné spravovanie verejných záležitostí a zároveň som za otvorenú komunikáciu a spoločné nachádzanie riešení problémov, ktoré trápia nás všetkých. Aj preto by som rád poďakoval každému z vás, za podnet, radu, stretnutie, podanú ruku, či rozhovor. A budem vďačný, ak sa budeme naďalej spoločne podieľať na zlepšovaní života v našom meste a mestskej časti, pretože spolu ich môžeme urobiť lepším miestom pre život nás všetkých. 🙂🤝👨‍👩‍👧‍👦
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Objednávateľ: Peter Huba, Poľovnícka 4, 04011 Košice
Dodávateľ: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland VAT Reg. No. IE9692928F
2 months ago
Peter Huba

Veľmi si vážim spoluprácu s pánom riaditeľom Ottom Révészom z v našich Košiciach. Za vyše štyri roky sme spolu úspešne realizovali mnoho projektov, ktoré zlepšili vzdelávanie našich detí a skvalitnili ich prípravu nielen do ďalšieho štúdia, ale aj života samotného. 🙂👧🧒👍

Máme rozpracovaných ešte niekoľko projektov v oblasti vzdelávania, športu, či voľnočasových aktivít pre študentov a budem veľmi rád, ak ich v najbližších rokoch spolu dotiahneme do úspešných výsledkov, ktoré budú nielen mladí Košičania, ale aj rodičia vidieť pri vzdelávaní ich detí. 👨‍👩‍👧‍👦💯

✅ rekonštrukcia chemického laboratória

✅ umelecko-remeselná obnova vestibulu školy pod dohľadom pamiatkarov

✅ modernizácia tried - nové vybavenie a didaktické pomôcky

⚙️ pracujeme na workoutovom ihrisku

⚙️ v najbližšom období sa zrekonštruujú fyzikálne a biologické laboratóriá približne v hodnote 100 000 eur

Vzdelanie slúži na zlepšenie života druhých a zanechaní našej komunity a sveta lepším miestom, ako sme ho našli. 🙂👩‍🏫👨‍👩‍👧‍👦👏
... See MoreSee Less

2 months ago
Peter Huba

... See MoreSee Less

2 months ago
Peter Huba

JESEŇ ŽIVOTA BY SME MALI MAŤ VŠETCI V ÚCTE 🍂🧓👴

Je mi vždy veľkou cťou, ak môžem obyvateľom Terasy vysloviť uznanie a s úctou im poďakovať za ich celoživotný prínos pre našu spoločnosť a našu mestskú časť. Celý svoj život odovzdávali svoje skúsenosti, energiu a starostlivosť mladším generáciám, čoho dôkazom sú ich vrásky a šediny, ktoré pamätajú radosti i starosti, úspechy i ponaučenia.

Som veľmi rád, že aj tento rok sa nám podarilo zorganizovať stretnutie, kde môžeme aspoň malou pozornosťou, kultúrnym programom a hlavne úprimným slovom poďakovať našim seniorom – jubilantom. Krásne jubileum dosiahol aj predseda Rady seniorov mesta Košice pán Ján Caban, ktorému za aktívnu prácu v prospech seniorov v našej mestskej časti a meste Košice patrí veľké poďakovanie. Niekedy mám pocit, že naši seniori potrebujú len jednu vec. Väčšiu pozornosť našej konzumnej spoločnosti s láskavým slovom vďaky za všetko, čo pre nás urobili.👏
... See MoreSee Less

Načítať viac
Scroll to top