Za zodpovedné hospodárenie s verejnými financiami.

Som rodený Košičan. Od mladosti sa zaujímam o fungovanie vecí verejných a nie je mi ľahostajná budúcnosť nášho mesta. Poznám jeho silné aj slabé stránky, preto viem, čo treba zlepšiť, aby sa Košice stali prosperujúcim mestom, ktoré bude poskytovať kvalitné verejné služby pre plnohodnotný a bezpečný život jeho obyvateľov. Aby sa nám v Košiciach žilo lepšie, musia sa verejné záležitosti spravovať odborne, čestne a transparentne. Ide o hodnoty, ktoré sú mi blízke a ktoré dodržiavam v každodennom pracovnom aj súkromnom živote.

Peter Huba
Transparentné a odborné konanie považujem za základ kvalitnej verejnej služby.

Za lepší život v Košiciach

Našou povinnosťou je vytvárať podmienky pre šťastný a plnohodnotný život. Za taký považujem život v pevných rodinných vzťahoch, kde deti žijú v blízkosti svojich rodičov a starí rodičia v blízkosti svojich vnúčat. Na to potrebujeme inovatívne podnikateľské prostredie s dobre platenými pracovnými miestami, kvalitné a funkčné sociálne služby, školstvo a v neposlednom rade  infraštruktúru. Mojím cieľom je, aby rodiny žili spolu a nikto nemusel odchádzať za prácou ďaleko od domova. Chcem zabezpečiť spokojný a dôstojný život pre všetkých. 

Ako poslanec Mestského zastupiteľstva v Košiciach a Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja presadzujem riešenia v oblastiach zodpovedného hospodárenia s verejnými financiami, transparentnosti, rozvoja školstva, športu a sociálnych služieb. Chcem, aby sa z nášho mesta stalo prosperujúce a atraktívne miesto pre rodiny s deťmi i pre našich starých rodičov. Som za šťastný život v Košiciach.

Niečo o mne

1985 - 2005

Od narodenia žijem na Terase, kde som aj navštevoval Základnú školu na Považskej ulici.

Strednú školu som absolvoval na Gymnáziu na Poštovej ulici, kde som maturoval v roku 2005.

2005 - 2017

V štúdiách som ďalej pokračoval na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde som v roku 2010 získal titul magister a o rok neskôr titul doktor práv.

V roku 2014 som ukončil doktorandské štúdium na Katedre finančného práva a daňového práva Právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika, kde mi udelili titul philosophiae doctor.

V roku 2015 som ukončil externé štúdium na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach a od roku 2017 som členom Slovenskej komory daňových poradcov.

2017 - súčasnosť

Od ukončenia štúdií pracujem v súkromnej sfére, kde sa venujem právu a daniam. V roku 2017 som bol zvolený za poslanca Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja. V roku 2018 ma zvolili za poslanca Mestského zastupiteľstva v Košiciach a poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Západ. Od roku 2020 zastávam funkciu zástupcu starostu mestskej časti Košice-Západ.

Aktivity

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
1 week ago
Peter Huba

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN V ÁTRIUM KLUBE ✍️🙂

Aj tento rok sa v kultúrno-spoločenskom centre našej mestskej časti uskutočnilo okresné a regionálne kolo súťaže v umeleckom prednese slovenskej poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. 👩🧑Teší ma, že mestská časť Košice-Západ je tradične jeden z organizátorov týchto podujatí, lebo aj vďaka nim poznávame históriu, zvyky a literárne bohatstvo našej krajiny. 🇸🇰

Žiaci, ktorí sa zúčastnili už 70. ročníka súťaže, podali vynikajúce výkony, nebolo na nich badať trému, ale bolo vidieť veľké odhodlanie. 👍 Vo svojom príhovore som sa poďakoval pedagógom a rodičom, ktorí vedú deti k tejto krásnej, zmysluplnej aktivite a všetkým, ktorí sú aktívnymi šíriteľmi kultúry slovenského národa. 👏 Všetkým mladým recitátorom patrí za ich umelecký prednes a vzornú reprezentáciu veľké uznanie a víťazom jednotlivých kategórií držím palce na krajskom kole, ktoré sa bude konať v Michalovciach. 🥇👋
... See MoreSee Less

4 weeks ago
Peter Huba

POKOJNÉ A POŽEHNANÉ VEĽKONOČNÉ SVIATKY 🐣🐇🍀

👉 veľkonočnú atmosféru sme zažili na Terase už počas týždňa, keď sme s najmenšími Terasanmi maľovali vyše 2,5 metrovú gigantickú kraslicu. 👧🧒 Podával sa aj detský punč, pán starosta Marcel Vrchota - Košice Záp rozdával starostovskú štrúdľu a nechýbalo aj maľovanie na tvár a tvorivé dielne. 🎨 S poslaneckými kolegami sme poukrývali 100 čokoládových vajíčok, ktoré malí Terasania následne úspešne hľadali. 🥚 O pekný kultúrny program sa postaral detský folklórny súbor Jahôdka. 🍓👏

Rád by som poďakoval všetkým, ktorí pridali pomocnú ruku a pomohli zorganizovať veľmi pekné privítanie Veľkej noci na Terase 🐥 so skvelou náladou, kde sa bavili najmä najmenší spomedzi nás. 😊
... See MoreSee Less

2 months ago
Peter Huba

O KROK BLIŽŠIE K REKONŠTRUKCII FONTÁNY NA LUNÍKU I ⛲️👍

👉 Teší ma, že postupnými krokmi sa dostávame bližšie k vytúženému cieľu mnohých Terasanov, a to komplexnej obnove dlhodobo nefungujúcej fontány v Zuzkinom parku na Luníku I. ⛲️ V uplynulých dňoch sme splnili ďalšiu z podmienok stanovenú štátnymi orgánmi ochrany prírody - Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Regionálne centrum ochrany prírody Prešov a Okresný úrad Košice, odbor životného prostredia. 🤝 Zamestnanci oddelenia rozvoja miestneho úradu v spolupráci s odborníkmi na ochranu fauny a flóry vybudovali úkryty pre chráneného živočícha - ropuchu zelenú, ktorý sa vyskytuje v telese fontány. ✅ Týmto spôsobom majú zabezpečené vhodné podmienky na bezpečný presun do ich náhradného domova, ktorým je jazierko pre žabky v areáli ZŠ Považská 12. 🐸 To bolo postavené spolu s dvoma dažďovými záhradami v rámci projektu participatívneho rozpočtu našej mestskej časti minulý rok. 👏

👉 Po vybudovaní úkrytov mohli zamestnanci Správy mestskej zelene pristúpiť k výrubu krovitého porastu juniperus z okolia fontány. 🧑‍🌾 Ten podľa môjho názoru neplnil svoju funkciu a stal sa skôr útočiskom pre odpadky a hlodavce, preto som rád, že po peripetiách došlo konečne k jeho odstráneniu. 👍 V rámci tejto lokality plánuje Správa mestskej zelene náhradnú výsadbu, ktorá prispeje k zatraktívneniu okolia fontány. 🌾
... See MoreSee Less

4 months ago
Peter Huba

ŠTEDRÉ A VESELÉ VIANOCE 🎄🎁✨

V rámci bohatého programu Čarovných Vianoc na Terase 2023 mestská časť Košice-Západ participovala aj na viacerých dobročinných aktivitách, ktoré podporili ľudí v núdzi. 👨‍👩‍👧‍👦Za dobrovoľný príspevok Terasania ochutnali výbornú starostovskú kapustnicu, či punč a zároveň prispeli do charitatívnej zbierky pre Centrum pomoci Ligy proti rakovine v Košiciach. 🙏

Vďaka žiakom a pedagógom zo ZŠ Bruselská 18, s ktorými spolupracujeme v rámci dobročinnej aktivity „Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok“, zamestnancom spoločnosti Siemens Healthcare a projektu "Vianoční pomocníci" 👏 dostali milé vianočné darčeky aj naši klienti zariadenia opatrovateľskej služby a terénnej opatrovateľskej služby. 👍

Spolu s občianskym združením Obyvatelia 👨‍👩‍👧‍👦 ❤️TERASY 🤝🌳 sme zorganizovali už tretí ročník charitatívnej zbierky na pomoc ľuďom, ktorí ju najviac potrebujú. Ďakujem veľmi pekne všetkým, ktorí prišli na miestny úrad a darovali trvanlivé potraviny, teplé oblečenie, hygienické potreby a hračky. 🙏 Balíčky šťastia putovali pre sociálne odkázané rodiny a seniorov v hmotnej núdzi 🎁 a dve várky vyzbieraných vecí sme v mene Terasanov odniesli aj do nocľahárne Emauzy na Fialkovej ulici a do Centra pre matky s deťmi v Košickej Novej Vsi. 🧤🥾

Milí priatelia, prajem Vám a Vašim blízkym požehnané Vianoce, plné pokoja, lásky a rodinnej pohody. ✨🎄☃️🙂
... See MoreSee Less

4 months ago
Peter Huba

BLAHOŽELALI SME NAŠIM JUBILANTOM 💐🥂

Je mi vždy veľkou cťou, ak môžem obyvateľom Terasy vysloviť uznanie a poďakovať im za ich celoživotný prínos pre našu mestskú časť a našu spoločnosť. 👍 Celý svoj život odovzdávali svoje skúsenosti a starostlivosť mladším generáciám, čoho dôkazom sú ich vrásky a šediny, ktoré pamätajú radosti i starosti, úspechy i ponaučenia. 👵🧓

Som veľmi rád, že aj tento rok sa nám podarilo zorganizovať milú slávnosť v Átrium Klub Teras, kde sme mohli aspoň malou pozornosťou, kultúrnym programom a hlavne úprimným slovom poďakovať našim obyvateľom, ktorí sa dožili významného životného jubilea. 🎁🌹 Krásne jubileum dosiahli aj manželia Viera a František Molnárovci, ktorým patrí za výchovnú a pedagogickú prácu v prospech žiakov a študentov v našej mestskej časti a meste Košice veľké poďakovanie. 👏 Niekedy mám pocit, že naši seniori potrebujú len jednu vec. Väčšiu pozornosť našej konzumnej spoločnosti s láskavým slovom vďaky za všetko, čo pre nás urobili. 🙂

📍 Ak máte niekoho, kto v najbližších mesiacoch oslávi významné jubileum, môžete ho prihlásiť na budúcoročnú slávnosť prostredníctvom formulára na tomto linku: www.kosicezapad.sk/jubilanti-oznam/mid/510157/.html#m_510157 , keďže mestská časť kvôli GDPR pravidlám už jubilantov automaticky nepozýva.
... See MoreSee Less

5 months ago
Peter Huba

PRIVÍTALI SME NAJMENŠÍCH TERASANOV 👶🙂

Na miestnom úrade sme mali veselo kvôli vzácnej návšteve našich novorodeniatok, ktoré sme oficiálne privítali za občanov našej mestskej časti. 👨‍👩‍👧‍👦

Hoci si naši najmladší Terasania pravdepodobne tento okamih pamätať nebudú, pripravili sme pre nich pamätný list a malú pozornosť. 💐 Verím, že tieto darčeky im budú spomienkou na túto slávnostnú chvíľu a začiatok ich cesty v našej Terasanskej rodine. 💛

Vysoký záujem o toto milé podujatie dokazuje, že Terasa je atraktívnym miestom pre život, čo som veľmi rád a ďalej budem pracovať na tom, aby sa rodiny s deťmi v našej mestskej časti cítili šťastne a bezpečne. 👍
... See MoreSee Less

PRIVÍTALI SME NAJMENŠÍCH TERASANOV 👶🙂

Na miestnom úrade sme mali veselo kvôli vzácnej návšteve našich novorodeniatok, ktoré sme oficiálne privítali za občanov našej mestskej časti. 👨‍👩‍👧‍👦

Hoci si naši najmladší Terasania pravdepodobne tento okamih pamätať nebudú, pripravili sme pre nich pamätný list a malú pozornosť. 💐 Verím, že tieto darčeky im budú spomienkou na túto slávnostnú chvíľu a začiatok ich cesty v našej Terasanskej rodine. 💛

Vysoký záujem o toto milé podujatie dokazuje, že Terasa je atraktívnym miestom pre život, čo som veľmi rád a ďalej budem pracovať na tom, aby sa rodiny s deťmi v našej mestskej časti cítili šťastne a bezpečne. 👍Image attachmentImage attachment
5 months ago
Peter Huba

POP-ARTOVÁ VÝSTAVA PREDSTAVIVOSŤ A 30 ROKOV JAHÔDKY NA TERASE 💐🙂

v piatok sme v našom kultúrno-spoločenskom centre Átrium Klub Teras slávnostne otvorili výstavu kreatívneho umelca Miroslava Babinčáka s názvom Predstavivosť, v rámci ktorej prezentuje výber zo svojej bohatej tvorby. 🧑‍🎨 Od pána Babinčáka som sa dozvedel, že maľovaniu sa venuje od mladosti a je to jeho práca aj záľuba zároveň, čo je na jeho nekonvenčných dielach vidno. 🖼 Všetci milovníci moderného výtvarného umenia sú vítaní a môžu si umelcove diela pozrieť v Átrium klube počas pracovného týždňa od 8:00 do 15:00 hod. a v piatky do 12:00 hod. do ukončenia výstavy 8. decembra 2023. 🎨

Detský folklórny súbor Jahôdka 👧🧒 si pripomenul 30. výročie svojej existencie na slávnostnom koncerte, kde som mal česť zablahoželať a popriať súboru ďalších 30 rokov tvorivej práce, ktorá vedie naše deti k láske k našim ľudovým tradíciám a zvykom. 👏 Od roku 1993, keď malí folkloristi pod vedením Jozefa Bakšaya založili vlastný súbor, pôsobí a nacvičuje Jahôdka svoj program až do dnešných dní v priestoroch nášho Átrium klubu. 🕺 Od roku 1994 až do roku 2020 ho viedla Katarína Makšiová a po nej prevzal vedenie súboru tanečný pedagóg a choreograf Matej Oravec. Patrí im veľké poďakovanie za ich oduševnenú prácu. 👍
... See MoreSee Less

6 months ago
Peter Huba

VII. MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MČ KOŠICE-ZÁPAD

👉 tento týždeň sme na zasadnutí miestneho zastupiteľstva prerokovali viacero dôležitých bodov z hľadiska ďalšieho napredovania našej mestskej časti, okrem obligatórnych správ o činnosti starostu a výsledkoch kontroly kontrolóra išlo najmä o:
✅ zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti, ktoré reagujú na zmeny v platnej legislatíve a predovšetkým na novelu zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí účinnú od 01.11.2023 📄
✅ zriadenie mládežníckeho parlamentu mestskej časti, ktorý bude zastupovať potreby mladých Terasanov a uskutočňovať aktivity športového, kultúrneho a vzdelávacieho charakteru. Zároveň sme zvolili prvých ôsmich členov, ktorí si spomedzi seba zvolia predsedu na ustanovujúcom zasadnutí. Tento spoločný poslanecký návrh predložili kolegovia poslanci Patrik Nohavica, Filip Gaál a Tibor Bačinský. Ďakujem im za vypracovanie štatútu a rovnako poďakovanie patrí poverenej vedúcej organizačno-právneho oddelenia miestneho úradu JUDr. Kučerovej, ktorá významnou mierou prispela k jeho finálnej podobe 🤝
✅ správu o činnosti Mestskej polície Košice - stanica Západ za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023, v ktorom príslušníci MsP riešili 3 685 priestupkov. Veľmi dobre pokračuje odstraňovanie autovrakov, ktorých aktuálne MsP eviduje osem, ale je potrebné navýšiť preventívno-bezpečnostné akcie zamerané na boj proti vandalizmu, celá správa tu:
www.kosicezapad.sk/download_file_f.php?id=1927681 👮‍♀️
✅ prevod vlastníctva pozemku o výmere 191 m2 na Fialkovej ulici za kúpnu cenu vo výške 50 000 eur z dôvodu, že na základe rozhodnutia mesta Košice o umiestnení stavby „Bytový dom Floriánska“ na vyššie špecifikovanom pozemku mestská časť dlhodobo nemá možnosť predmetný pozemok využívať v zmysle platného územného regulatívu a vynakladanie finančných prostriedkov na údržbu a rekultiváciu pozemku, ktorý mestská časť nebude užívať, je nehospodárne v porovnaní s finančným prospechom, ktorý mestská časť získa predajom pozemku 📑
✅ informáciu o úprave č. 1 a č. 3 programového rozpočtu mestskej časti na rok 2023, ktoré súviseli najmä s transfermi zo štátneho rozpočtu na poskytovanie príspevku za ubytovanie odídencov a organizačným zabezpečením volieb 🗳
✅ monitorovaciu správu programového rozpočtu mestskej časti k 30.06.2023.
... See MoreSee Less

VII. MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MČ KOŠICE-ZÁPAD

👉 tento týždeň sme na zasadnutí miestneho zastupiteľstva prerokovali viacero dôležitých bodov z hľadiska ďalšieho napredovania našej mestskej časti, okrem obligatórnych správ o činnosti starostu a výsledkoch kontroly kontrolóra išlo najmä o: 
✅ zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti, ktoré reagujú na zmeny v platnej legislatíve a predovšetkým na novelu zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí účinnú od 01.11.2023 📄 
✅ zriadenie mládežníckeho parlamentu mestskej časti, ktorý bude zastupovať potreby mladých Terasanov a uskutočňovať aktivity športového, kultúrneho a vzdelávacieho charakteru. Zároveň sme zvolili prvých ôsmich členov, ktorí si spomedzi seba zvolia predsedu na ustanovujúcom zasadnutí. Tento spoločný poslanecký návrh predložili kolegovia poslanci Patrik Nohavica, Filip Gaál a Tibor Bačinský. Ďakujem im za vypracovanie štatútu a rovnako poďakovanie patrí poverenej vedúcej organizačno-právneho oddelenia miestneho úradu JUDr. Kučerovej, ktorá významnou mierou prispela k jeho finálnej podobe 🤝
✅ správu o činnosti Mestskej polície Košice - stanica Západ za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023, v ktorom príslušníci MsP riešili 3 685 priestupkov. Veľmi dobre pokračuje odstraňovanie autovrakov, ktorých aktuálne MsP eviduje osem, ale je potrebné navýšiť preventívno-bezpečnostné akcie zamerané na boj proti vandalizmu, celá správa tu:
https://www.kosicezapad.sk/download_file_f.php?id=1927681 👮‍♀️
✅ prevod vlastníctva pozemku o výmere 191 m2 na Fialkovej ulici za kúpnu cenu vo výške 50 000 eur z dôvodu, že na základe rozhodnutia mesta Košice o umiestnení stavby „Bytový dom Floriánska“ na vyššie špecifikovanom pozemku mestská časť dlhodobo nemá možnosť predmetný pozemok využívať v zmysle platného územného regulatívu a vynakladanie finančných prostriedkov na údržbu a rekultiváciu pozemku, ktorý mestská časť nebude užívať, je nehospodárne v porovnaní s finančným prospechom, ktorý mestská časť získa predajom pozemku 📑
✅ informáciu o úprave č. 1 a č. 3 programového rozpočtu mestskej časti na rok 2023, ktoré súviseli najmä s transfermi zo štátneho rozpočtu na poskytovanie príspevku za ubytovanie odídencov a organizačným zabezpečením volieb 🗳 
✅ monitorovaciu správu programového rozpočtu mestskej časti k 30.06.2023.Image attachment
6 months ago
Peter Huba

Krása Košíc, nášho domova. 🙂 🕍 ... See MoreSee Less

Krása Košíc, nášho domova. 🙂 🕍
7 months ago
Peter Huba

Milí priatelia, v sobotu 30. septembra od 7:00 do 22:00 hod. máte možnosť vyjadriť svoj názor na veci verejné a vybrať si svojich zástupcov v slovenskom parlamente. Nenechajte za seba hovoriť iných a zúčastnite sa rozhodovania o budúcnosti Vašej krajiny! 💛🇸🇰

Veronika Remišová č. 147
Katarína Gajdošová č. 70
Vierka Leščáková č. 14

#za_vas #za_ludi #Za 🇸🇰#volim5
... See MoreSee Less

Milí priatelia, v sobotu 30. septembra od 7:00 do 22:00 hod. máte možnosť vyjadriť svoj názor na veci verejné a vybrať si svojich zástupcov v slovenskom parlamente. Nenechajte za seba hovoriť iných a zúčastnite sa rozhodovania o budúcnosti Vašej krajiny! 💛🇸🇰

Veronika Remišová č. 147
Katarína Gajdošová č. 70
Vierka Leščáková č. 14

#za_vas #za_ludi #za 🇸🇰#volim5
Načítať viac
Scroll to top