Za zodpovedné hospodárenie s verejnými financiami.

Som rodený Košičan. Od mladosti sa zaujímam o fungovanie vecí verejných a nie je mi ľahostajná budúcnosť nášho mesta. Poznám jeho silné aj slabé stránky, preto viem, čo treba zlepšiť, aby sa Košice stali prosperujúcim mestom, ktoré bude poskytovať kvalitné verejné služby pre plnohodnotný a bezpečný život jeho obyvateľov. Aby sa nám v Košiciach žilo lepšie, musia sa verejné záležitosti spravovať odborne, čestne a transparentne. Ide o hodnoty, ktoré sú mi blízke a ktoré dodržiavam v každodennom pracovnom aj súkromnom živote.

Peter Huba
Transparentné a odborné konanie považujem za základ kvalitnej verejnej služby.

Za lepší život v Košiciach

Našou povinnosťou je vytvárať podmienky pre šťastný a plnohodnotný život. Za taký považujem život v pevných rodinných vzťahoch, kde deti žijú v blízkosti svojich rodičov a starí rodičia v blízkosti svojich vnúčat. Na to potrebujeme inovatívne podnikateľské prostredie s dobre platenými pracovnými miestami, kvalitné a funkčné sociálne služby, školstvo a v neposlednom rade  infraštruktúru. Mojím cieľom je, aby rodiny žili spolu a nikto nemusel odchádzať za prácou ďaleko od domova. Chcem zabezpečiť spokojný a dôstojný život pre všetkých. 

Ako poslanec Mestského zastupiteľstva v Košiciach a Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja presadzujem riešenia v oblastiach zodpovedného hospodárenia s verejnými financiami, transparentnosti, rozvoja školstva, športu a sociálnych služieb. Chcem, aby sa z nášho mesta stalo prosperujúce a atraktívne miesto pre rodiny s deťmi i pre našich starých rodičov. Som za šťastný život v Košiciach.

Niečo o mne

1985 - 2005

Od narodenia žijem na Terase, kde som aj navštevoval Základnú školu na Považskej ulici.

Strednú školu som absolvoval na Gymnáziu na Poštovej ulici, kde som maturoval v roku 2005.

2005 - 2017

V štúdiách som ďalej pokračoval na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde som v roku 2010 získal titul magister a o rok neskôr titul doktor práv.

V roku 2014 som ukončil doktorandské štúdium na Katedre finančného práva a daňového práva Právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika, kde mi udelili titul philosophiae doctor.

V roku 2015 som ukončil externé štúdium na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach a od roku 2017 som členom Slovenskej komory daňových poradcov.

2017 - súčasnosť

Od ukončenia štúdií pracujem v súkromnej sfére, kde sa venujem právu a daniam. V roku 2017 som bol zvolený za poslanca Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja. V roku 2018 ma zvolili za poslanca Mestského zastupiteľstva v Košiciach a poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Západ. Od roku 2020 zastávam funkciu zástupcu starostu mestskej časti Košice-Západ.

Aktivity

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
2 weeks ago
Peter Huba

OCENILI SME VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI NAŠEJ TERASY 💐🏅👏

Aj tento rok sme na slávnostnom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Západ ocenili jednotlivcov a kolektívy za vynikajúce tvorivé výkony a mimoriadne zásluhy v pedagogickej, výchovnej, športovej a verejnoprospešnej činnosti. 💯

Cenu mestskej časti Košice-Západ získali Saleziáni don Bosca na Troch hôrkach za mimoriadne zásluhy v pedagogickej a výchovnej činnosti a traja jednotlivci: Dušan Šamko, Peter Vidašič a RNDr. Žofia Schewczuková, ktorú obyvatelia poznajú ako lektorku z komunity Košické Terasanky a pôsobenia vo Výmenník Obro. Za celoživotnú pedagogickú a umeleckú činnosť som pani Žofii osobne srdečne poďakoval a zaželal ešte veľa krásnych rokov. 👏🙂

Cenou starostu mestskej časti Košice-Západ Marcel Vrchota - Košice Záp bola ocenená Rímskokatolícka farnosť sv. Gorazda a spoločníkov za významnú verejnoprospešnú činnosť a traja jednotlivci: PaedDr. Marta Györiová, doc. MUDr. Pavol Joppa, PhD. a Martin Petróci. Všetkým oceneným ďakujem za ich prácu, ktorou robia naše mesto a mestskú časť krajším a lepším miestom pre život nás všetkých. Máte našu veľkú vďaku a úctu. 🙏👍
... See MoreSee Less

1 month ago
Peter Huba

DEŇ ZEME NA TERASE 🌏🍀

Deň Zeme sme si v našej mestskej časti pripomenuli upratovaním a spoločnou brigádou v Borovicovom háji. 🌳 Naša Zem je našim domovom a tak, ako nám záleží na našom domove, malo by nám záležať aj na životnom prostredí. ♻️ Preto sme si s kolegami zobrali pracovné rukavice s vrecami na odpad a pustili sa do upratovania neporiadku, ktorý znepríjemňuje pobyt v našom lesoparku. 👨‍🌾🧹

Do upratovania svojho okolia sa pustili aj obyvatelia Terasy, ktorí robili poriadky pri svojich bytových domoch a skrášľovali svoje predzáhradky napr. na Triede SNP 9 - 15 a 81, Obrody 1 - 7, Lesníckej, Idanskej a ďalších uliciach. 👏 Naši seniori a priatelia z Divadlo Hopi hope nám zase pomohli pri príprave Komunitnej záhrady na letnú sezónu, za čo im tiež ďakujeme 👍

Veľké poďakovanie patrí všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa minulý týždeň podieľali na spoločnom skrášľovaní našej Terasy. 🫶
... See MoreSee Less

3 months ago
Peter Huba

ZMODERNIZOVANÁ POBOČKA KNIŽNICE JÁNA BOCATIA OTVORENÁ 📚

Týždeň slovenských knižníc sme v našej mestskej časti oslávili otvorením vynovených priestorov pobočky knižnice Jána Bocatia nachádzajúcej sa pri Pošte 10. Knižnica prešla modernizáciou, ktorá ju prispôsobila potrebám malých aj veľkých čitateľov a v súčasnosti ponúka vyše 20 tisíc literárnych diel. 🤓

Vznikli tri nové funkčné priestory, a to detský kútik, zóna pre mládež a čitáreň. Zaujímavosťou je autorská grafika Barbory Kopnickej, ktorá vystihuje atmosféru nášho sídliska a čitateľom dotvára príjemnú atmosféru. 👍

Vynovenej knižnici som poprial veľa spokojných čitateľov a poďakoval sa jej pracovníkom za spoluprácu. 👏

Košičanov pozývam vybrať si dobrú knihu tu alebo v ďalších pobočkách knižnice Jána Bocatia v našom meste. Dočítania priatelia. 🙂
... See MoreSee Less

3 months ago
Peter Huba

ŠALIANSKY MAŤKO J. C. HRONSKÉHO V ÁTRIUM KLUBE 🙂✍️👏

Vo februári sa v kultúrnom-spoločenskom centre našej mestskej časti uskutočnilo okresné a krajské kolo súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko J. C. Hronského. 🧒 Teší ma, že mestská časť Košice-Západ je tradične jeden z organizátorov týchto podujatí, lebo aj vďaka povestiam sa dozvedáme, čo našich predkov tešilo, čo zarmucovalo a zároveň poznávame históriu a bohatstvo našej krajiny. 🇸🇰

Žiaci, ktorí sa zúčastnili už 28. ročníka súťaže, podali vynikajúce výkony, nebolo na nich badať trému, ale bolo vidieť veľké odhodlanie. Vo svojom príhovore som sa poďakoval pedagógom a rodičom, ktorí vedú deti k tejto krásnej, zmysluplnej aktivite a všetkým, ktorí sú aktívnymi šíriteľmi kultúry a našich tradícií. 👋 Všetkým mladým recitátorom patrí za ich umelecký prednes a vzornú reprezentáciu veľké uznanie a víťazom jednotlivých kategórií držím palce na celoslovenskom kole, ktoré sa bude konať v Šali. 🥇👍
... See MoreSee Less

5 months ago
Peter Huba

VESELÉ A ŠTEDRÉ VIANOČNÉ TRHY 🎄🙂👏

Včerajší program na vianočných trhoch na Hlavnej ulici pripravila naša mestská časť Košice-Západ. Košičanov zabávali folklórny súbor Pristaše, Tanečníci z Dymiacich hôr aj hudobná skupina Kate Evans. Výťažok z predaja punču dosiahol sumu 1 463,12 eur, za čo všetkým prispievateľom ďakujem. 🙏 Ten poputuje štyrom charitatívnym organizáciám, ktoré pomáhajú ľuďom v núdzi, OZ Nestačí len prežiť, neziskovým organizáciám Dorka a Homo Homini a Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska. 👍

V rámci vianočných trhov v našej mestskej časti sme podporili dobrú vec a pomohli občianskemu združeniu ArtEst a sociálnemu divadlu Divadlo Hopi hope. Za dobrovoľný príspevok mohli Terasania prispieť do charitatívnej zbierky a opäť po dvoch rokoch ochutnať výbornú starostovskú kapustnicu, či zobrať si domov voňavú čečinu. 🎄

Milí priatelia, prajem Vám a Vašim blízkym požehnané Vianoce, plné pokoja, lásky a rodinnej pohody. ✨⛄️🎁
... See MoreSee Less

6 months ago
Peter Huba

ÚSPEŠNÁ CHARITATÍVNA ZBIERKA VYČAROVALA ÚSMEV 🙂❤️👏

Mestská časť Košice-Západ spolu s občianskym združením Obyvatelia 👨‍👩‍👧‍👦 ❤️TERASY 🤝🌳 zorganizovali v uplynulom týždni už druhý ročník charitatívnej zbierky na pomoc ľuďom v núdzi. Ďakujem veľmi pekne všetkým, ktorí prišli na miestny úrad a darovali trvanlivé potraviny, zimné oblečenie, hygienické potreby a hračky tým, ktorí to najviac potrebujú. 🙏

Balíčky šťastia putovali pre sociálne odkázané rodiny a seniorov v hmotnej núdzi a jednu várku vyzbieraných vecí sme v mene Terasanov odniesli aj do nocľahárne Emauzy na Fialkovej ulici. 🧤🥾

Za pomoc pri organizácii charitatívnej zbierky ďakujem zamestnancom úradu a osobitne dobrovoľníkom z OZ Obyvatelia Terasy. 👏

Ak ste sa tejto zbierky nestihli zúčastniť, tak máte možnosť prispieť na dobrú vec aj v utorok 20.12. v čase od 14:00 do 16:00 hod., a to v rámci projektu Charity Bus 🚌, ktorý bude pristavený pri trhovisku na Luníku II.
... See MoreSee Less

6 months ago
Peter Huba

USTANOVUJÚCE ZASADNUTIE MIESTNEHO ZASTUPITEĽTVA MČ KOŠICE-ZÁPAD

Na slávnostnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva našej mestskej časti sme spolu s poslaneckými kolegyňami a kolegami zložili poslanecký sľub a prevzali si osvedčenia o zvolení. ✍️

V pracovnej časti sme zriadili miestnu radu a zvolili jej členov. Takisto sme zriadili komisie, určili ich obsahovú náplň a zvolili ich predsedov a členov. Pri miestnom zastupiteľstve budú ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány pôsobiť finančná komisia; komisia kultúry, sociálnych vecí a športu; komisia rozvoja a životného prostredia; komisia legislatívno-právna a verejného poriadku a komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 👍

Ďalej sme schválili poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia miestneho zastupiteľstva; zvolili členov redakčnej rady občasníka Terasa; určili plat starostu mestskej časti, kde sme zobrali do úvahy výsledky jeho práce za predchádzajúce štyri roky, najmä úspešnosť mestskej časti pri získavaní externých zdrojov z EÚ/NFM, grantov a dotácií súhrne za vyše 500 tis. eur; upravili rokovací poriadok po vzore rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva a poverili výkonom funkcie sobášiacich poslancov. 🤵‍♂️👰‍♂️

Blahoželám poslaneckým kolegyniam a kolegom a teším sa na konštruktívnu spoluprácu v prospech rozvoja našej mestskej časti a zlepšovania života všetkých obyvateľov Terasy.👨‍👩‍👧‍👦✌️🤝
... See MoreSee Less

USTANOVUJÚCE ZASADNUTIE MIESTNEHO ZASTUPITEĽTVA MČ KOŠICE-ZÁPAD

Na slávnostnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva našej mestskej časti sme spolu s poslaneckými kolegyňami a kolegami zložili poslanecký sľub a prevzali si osvedčenia o zvolení. ✍️

V pracovnej časti sme zriadili miestnu radu a zvolili jej členov. Takisto sme zriadili komisie, určili ich obsahovú náplň a zvolili ich predsedov a členov. Pri miestnom zastupiteľstve budú ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány pôsobiť finančná komisia; komisia kultúry, sociálnych vecí a športu; komisia rozvoja a životného prostredia; komisia legislatívno-právna a verejného poriadku a komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 👍

Ďalej sme schválili poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia miestneho zastupiteľstva; zvolili členov redakčnej rady občasníka Terasa; určili plat starostu mestskej časti, kde sme zobrali do úvahy výsledky jeho práce za predchádzajúce štyri roky, najmä úspešnosť mestskej časti pri získavaní externých zdrojov z EÚ/NFM, grantov a dotácií súhrne za vyše 500 tis. eur; upravili rokovací poriadok po vzore rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva a poverili výkonom funkcie sobášiacich poslancov. 🤵‍♂️👰‍♂️

Blahoželám poslaneckým kolegyniam a kolegom a teším sa na konštruktívnu spoluprácu v prospech rozvoja našej mestskej časti a zlepšovania života všetkých obyvateľov Terasy.👨‍👩‍👧‍👦✌️🤝Image attachmentImage attachment
7 months ago
Peter Huba

Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili včerajších komunálnych volieb. Veľká vďaka patrí tým, ktorí mi prejavili dôveru a odovzdali mi svoj hlas, vďaka čomu pokračujem ako poslanec miestneho zastupiteľstva v mestskej časti Košice-Západ. Je to pre mňa veľký záväzok a zároveň motivácia, aby som od prvého dňa spolu s #marcelvrchota a kolegami pracovali na napĺňaní nášho
programu #ešteviacpreteras.

Všetkým zvoleným predstaviteľom mesta a mestských častí želám, aby svoj mandát vykonávali zodpovedne a presadzovali záujmy všetkých obyvateľov Košíc.👨‍👩‍👧‍👦👍
... See MoreSee Less

Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili včerajších komunálnych volieb. Veľká vďaka patrí tým, ktorí mi prejavili dôveru a odovzdali mi svoj hlas, vďaka čomu pokračujem ako poslanec miestneho zastupiteľstva v mestskej časti Košice-Západ. Je to pre mňa veľký záväzok a zároveň motivácia, aby som od prvého dňa spolu s #MarcelVrchota a kolegami pracovali na napĺňaní nášho
programu #EšteViacpreTerasu.

Všetkým zvoleným predstaviteľom mesta a mestských častí želám, aby svoj mandát vykonávali zodpovedne a presadzovali záujmy všetkých obyvateľov Košíc.👨‍👩‍👧‍👦👍
Načítať viac
Scroll to top