Zdravé verejné financie

Budem presadzovať vyrovnaný štátny rozpočet a zastavenie zadlžovania budúcich generácií.

Som za zavedenie záväzných výdavkových limitov, ktoré nedovolia vláde prekročiť výšku výdavkov stanovenú v rozpočte.

Podporujem zavedenie povinnosti spracovania a zverejňovania analýz napĺňania verejného záujmu, aby každá verejná zákazka nad stanovenú sumu podliehala nezávislému posúdeniu prínosov z hľadiska nákladov.

Som za spravodlivý daňový systém, v ktorom je daňové zaťaženie rozložené s ohľadom na príjmové a majetkové pomery daňovníkov.

Budem presadzovať zavedenie daňového mixu pri financovaní samospráv, ktorým sa zabezpečí stabilita a predvídateľnosť ich daňových príjmov.

Som za rozšírenie a sprehľadnenie používania elektronických služieb na ústrednom portáli verejnej správy (www.slovensko.sk) po vzore Estónska. Zasadím sa o urýchlené zavedenie on-line verejných služieb, ktoré budú šetriť čas občanom aj podnikateľom, a zároveň finančné prostriedky štátu.

Scroll to top